Agriturismo of B&B starten

Het starten van een Agriturismo of Bed & Breakfast

Wij ontvangen heel regelmatig verzoeken om informatie van mensen die weg willen uit hun land om een eigen agriturismo of B&B op te zetten in Umbrië. Dit is een schitterend plan met vele mogelijkheden, maar eenvoudig is het niet, reken op een hoop bureaucratie! Om u alvast een voorproefje te geven van wat u te wachten staat hebben wij uitgezocht hoe het zit met de vergunningen en voorschriften waar u aan moet voldoen.

agriturismo in Italie-eerst inschrijven als boer

Op basis van de Italiaanse wetgeving mag alleen een “coltivatore diretto” of “imprenditore professionale”, dwz een boer aan agriturismo doen. Dankzij de agriturismo geniet u van vele voordelen en privileges, zoals minder belastingen, eenvoudigere boekhouding, subsidies (ook al is de EU pot bijna op), opleidingscursussen,etc. Maar u moet er wel wat voor doen:
U moet u inschrijven als coltivatore diretto bij de Comunità Montana (een soort Staats en Bosbeheer). Daar wordt gekeken op basis van het soort land en de landbouw- of veeteelt aktiviteiten die u wilt gaan doen of u in aanmerking komt voor inschrijving. Aan de hand van tabellen en parameters (een soort puntenstelsel) wordt gekeken of u minstens 104 werkdagen per jaar werkzaam zult zijn in de landbouw. Is aan deze eis voldaan en u bent eenmaal boer, dan moet u bij de Regione Umbria een aanvraag indienen om vergunning te krijgen voor agriturismo. Ook dat wordt aan de hand van tabellen en parameters beoordeeld. Verder moet u alle bouwvergunningen inleveren, en wordt bekeken of alles volgens de hygiënische en brandweernormen is gebouwd. Als u ook een restaurant wilt runnen bij de agriturismo moet u vee houden (in tabellen uitgedrukt, UBA, unità bovini adulti), tenzij u een vegetarisch restaurant gaat runnen. De in het restaurant aangeboden producten moeten minstens 30% van eigen productie zijn, en de rest moet zo veel mogelijk bestaan uit locale producten. Het maximum toegestane aantal gasten in een agriturismo is 30, in het restaurant niet meer dan 60 personen. Als er meer eetgasten komen moet u het restaurant loskoppelen van de agriturismo. Voor het restaurant moet u in elk geval voldoen aan de HACCP richtlijn van de EU.
De Regione (de bevoegde instanties heten SAT of ARUSIA) controleert of alles op technisch vlak klopt. De aanvraag procedure duurt ongeveer drie maanden.
Dan wordt gecontroleerd door de Vigili Urbani, gestuurd door de Gemeente, die ook een vergunning moet afgeven, of u dat werk wel echt doet en of u voldoet aan alle eisen en normen. Een Gemeentelijke commissie beslist dan of u de vergunning krijgt, en zo ja wordt u ingeschreven in het beroepsregister van “operatori agrituristici”.

Alternatieven op Agriturismo

Als u niet voldoet aan de eisen om een vergunning voor agriturismo te krijgen (bijv. omdat u niet voldoende land heeft) kunt u zich bij de plaastelijke Kamer van Koophandel laten inschrijven als Country House, Appartmentenverhuur of Bed & Breakfast. Deze bedrijfstak heet in Italie 'attività extra-alberghiera'. Hiervoor geldt ook: geldige bouwvergunning en veiligheids, hygiënische- en brandveiligheidsvoorschriften en ook BTW heffing. Als u een restaurant runt moet u zich inschrijven bij het REC (horecadiploma), of het restaurant laten beheren door iemand die de papieren wel heeft. U kunt ook een kleine B&B runnen: tot maximaal 3 kamers is geen vergunning of BTW nodig, als u meer dan 3 kamers wilt uitbaten moet u zicht laten inschrijven in de KvK als affittacamere (kamerverhuur).

Wie kan helpen?

Wat wij hebben vermeld is algemene informatie. De procedures zijn erg bureaucratisch en de wetten soms tegenstrijdig. Elk concreet geval moet daarom apart behandeld worden. Als u een huis of landgoed op het oog heeft en serieus wilt weten of het in aanmerking komt voor agriturismo raden wij u aan om contact op te nemen met een agronoom en een geometra, die samen het land en het huis beoordelen. Wij kunnen u daarin bijstaan of u doorverwijzen naar de juiste personen.


Le Case di Dorrie - Strada di Montevile 5 - 06126 Perugia - Italy
+39 335 220 727 - lecasedidorrie@gmail.com - BTW nummer: 02749990541