Belastingen

Belastingen in Umbrie

Als u een huis bezit in Umbrië kunt u de volgende belastingen verwachten:

Vuilnisophaalbelasting (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)

Deze wordt op basis van de oppervlakte van uw huis berekend door de Gemeente. U krijgt de rekening nadat u zich bij de Gemeente heeft aangemeld/ingeschreven. U kunt de rekening eenmalig betalen (voor eind april) of gespreid over vier keer ( zie de scadenze (vervaldata) op elke deelacceptgiro. Vooralsnog wordt deze rekening naar uw huis gestuurd en kunt u hem niet domiciliëren naar uw bank. U moet deze betalen op het postkantoor (cash) of bij de inningskantoren van de Gemeente in kwestie.

onroerend goed belasting: ICI of IMU 

Voor bezitters van een Prima Casa (eerste hoofdwoning) was de gemeentebelasting ICI sinds 2009 afgeschaft. In 2012 heeft de regering Monti deze weer ingevoerd, onder de naam IMU. Alle huizenbezitters betalen nu dus weer gemeentebelasting.  Het tarief is gebaseerd op de kadasterwaarde van het pand, vele malen lager dan de werkelijke marktwaarde. Als u niet als inwoner staat ingeschreven is het tarief iets hoger, maar het is nog steeds zeer laag vergeleken bij Nederland.
Tweede huiseigenaren moeten vóór 31 juli van het jaar nadat ze een huis in Italië hebben gekocht twee formulieren met de titel "Dichiarazione IMU per l'anno ...." invullen bij het Belastingkantoor van hun Gemeente. Het formulier kan ook per aangetekende post (niet per email) worden verstuurd. U krijgt het dus niet automatisch toegestuurd.
Het tarief verschilt per gemeente, tussen de 5,5 en 7 promille van de kadasterwaarde.
Niet-residenten (tweede huis eigenaren) betalen 1 keer per jaar, voor 20 december
Betaling kan geschieden per bank (ook vanuit het buitenland), internationale postwissel gericht aan het "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del Servizio di Riscossione" in Rome. 
Voor wie vorig jaar een huis gekocht heeft: Controleer dus of u al aangifte heeft gedaan en voor vorig en dit jaar al heeft betaald. Zoniet dan raden wij u aan om z.s.m. contact op te nemen met een lokale commercialista of huizenbeheerder (zie adressen hieronder) en voor uiterlijk 31 oktober de achterstallige ICI of IMU te betalen. Negentig dagen na de laatste verstrijkdatum wordt de boete hoger.

inkomstenbelasting  IRPEF

Als u een huis en/of grond bezit in Italië moet u de waarde ervan zelf aan de fiscus melden. Deze staat in uw koopakte en in uw visura catastale: Reddito catastale voor het huis, Reddito Dominicale (RD) en Reddito Agrario(RA) voor het land. Deze moet u in het belastingformulier (modello unico) invullen. Dit moet u ook doen als u uw fiscaal domicilie niet in Italië heeft, en geen residente bent. Meestal is die waarde zo laag dat u niets hoeft te betalen, maar u moet wel aangifte doen.
Ook als u uw huis verhuurt moet u de inkomsten aan de Italiaanse fiscus melden.
U kunt u op het belastingkantoor in Perugia, Terni, Orvieto of Foligno laten helpen met het invullen van uw formulieren, bij een C.a.f. (een belastingadministrateur of vakbonden, zoals de CGIL, ACLI, etc. die dit doen), of bij een accountant (commercialista)
Aangiftetermijn: meestal voor 31 juli van het volgende jaar als u het papieren formulier indient, voor 31 oktober van het volgende jaar als u on line aangifte doet.
Betalingstermijnen: voorschot voor het lopende jaar (20 juni en 30 november); saldo over het voorgaande jaar: 20 juni.
De belastingformulieren zijn vanaf eind mei in kantoorspeciaalzaken, bij de Gemeentelijke deelraadkantoren of bij de Belastingdienst zelf verkrijgbaar. Ze worden u dus NIET TOEGESTUURD! U MOET ZE ZELF AFHALEN!
Betaling en aangifte kan ook per internet geschieden:
www.agenziaentrate.it

Accountant in Umbrie(Commercialista)

Voor eenvoudige zaken zoals de  IMU en vuilnisbelasting kunt u het beste contact opnemen met een servicebureau zoals dat van Aafke van Dijk (zie Huizenbeheer).
Als het fiscaal ingewikkeld wordt moet u zich wenden tot  een  lokale accountant die uw belastingaangiften en andere financiële diensten voor u regelt.

Documenten die u nodig heeft voor de IMU en belastingaangifte

 • kopie van de koopakte
 • uw codice fiscale
 • recente visura catastale (kadasteruittreksel)  van het onroerend goed, waar de kadasterwaarden in staan.
 • overzicht over het gebruik van het onroerend goed in de afgelopen 2 jaar (bijv. Heeft u het verhuurd, hoelang? Is het gebouw begaanbaar?)
 • als u boerenland heeft moet u aangeven of u er iets anders op geteelt heeft dan in het kadasteruittreksel staat. (bijv, uliveto, seminativo (akkerland), bosco ceduo (hakbos), pascolo (graasland)
 • eventuele documentatie om belastingreductie aan te vragen voor onbegaanbare(inagibilità) of onbewoonbare (inabitabilità) huizen

  Belasting bij verkoop

   Als u een prima casa heeft gekocht en verkoopt het binnen 5 jaar na datum akte, dan moet u de resterende 7 % van de overdrachtsbelasting plus rente plus boete betalen, tenzij u binnen 1 jaar tijd na verkoop weer een ander eerste huis koopt.   
  Als u een tweede huis wil verkopen (waarvoor u bij de akte dus 10% overdrachtsbelasting hebt betaald) dan moet u  20 % winstbelasting betalen als u het huis binnen 5 jaar weer verkoopt. De winstbelasting is niet verschuldigd als u kunt aantonen dat u meer dan de helft van de tijd in het huis heeft gewoond (bijv. dmv nutsvoorzieningen op uw naam).
   
   
   

 • Le Case di Dorrie - Strada di Montevile 5 - 06126 Perugia - Italy
  +39 335 220 727 - lecasedidorrie@gmail.com - BTW nummer: 02749990541